Anunț 22.07.19

Combinatul de Celuloză şi Hârtie S.A. titular al proiectului „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la CCH Drobeta Turnu Severin prin implementarea unei instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă-construire hală”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, propus a fi amplasat în  intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, b-dul Nicolae Iorga, nr.2 (incinta combinatului),

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din str.Băile Romane nr.3, Drobeta Turnu Severin, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți.

This page is also available in: English (Engleză) Français (Franceză) Deutsch (Germană) Italiano (Italiană) Español (Spaniolă) Română

Author: cchdts